nazwa

Grand System

tel. 517 741 748

email: grandsystem.poczta@gmail.com

Grand System - kilka słów o nas...

Grand System to firma doradcza świadcząca kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych. Usługi skierowane są przede wszystkim do firm, sektora publicznego, organizacji non profit jak również osób fizycznych.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych. Wspólnie z Państwem analizujemy plany inwestycyjne względem możliwości otrzymania dofinansowania. Przygotowujemy kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. Po pozyskaniu dofinansowania zarządzamy projektem zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przygotowując jednocześnie wnioski o płatność i rozliczając tym samym przyznaną dotację. Oferujemy również przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego zamknięcia projektu przygotowując projekt do kontroli.